RubyGems Navigation menu

studium 0.9.144

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.381 - September 10, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.144 - February 20, 2019 (1.9 MB) 已废弃
显示所有 (1248 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

7a889ebb9e15bf37adfeb87d995cbc23c081264c927f2683a362b1c941bd608b

下载总次数 230,630

这个版本 153

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.2

相关链接: