RubyGems Navigation menu

studium 0.9.177

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.388 - October 24, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.383 - September 29, 2020 (2.8 MB)
  3. 0.9.177 - March 27, 2019 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (1255 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

c675918ab8c91dd2c1b24ecc5b64b46ef312fbb45d073f4678919ace6838771c

下载总次数 231,266

这个版本 94

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: