RubyGems Navigation menu

studium 0.9.293

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.381 - September 10, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.293 - August 19, 2019 (2.3 MB) 已废弃
显示所有 (1248 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

c5dfa6b617dcf650f4efd36bab31d581da5b52a22807ceec99dd5dd5bf24e84f

下载总次数 230,630

这个版本 118

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.4

相关链接: