RubyGems Navigation menu

studium 0.9.312

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.381 - September 10, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.312 - September 24, 2019 (2.4 MB) 已废弃
显示所有 (1248 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

85952e244359745bc6ff1d02b637dcd1dbb6b1dccde0d56999f7618d2362c26e

下载总次数 230,630

这个版本 112

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.4

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.6

相关链接: