RubyGems Navigation menu

studium 0.9.43

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.1 - October 25, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.43 - November 02, 2018 (1.7 MB) 已废弃
显示所有 (1256 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0a2b8437a2176d1af62e01bee76217caffb5c0e4186eb7b90ddd10ab29161b74

下载总次数 231,447

这个版本 170

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: