RubyGems Navigation menu

vagabond 0.2.10

LXC driven node generation and testing tooling

版本列表:

  1. 0.2.10 - November 12, 2013 (38.5 KB)
  2. 0.2.8 - June 27, 2013 (132.0 KB)
  3. 0.2.6 - June 26, 2013 (55.5 KB)
  4. 0.2.4 - June 20, 2013 (55.0 KB)
  5. 0.2.2 - June 18, 2013 (54.5 KB)
显示所有 (9 个版本)

所有者:

作者:

  • Chris Roberts

SHA 256 checksum:

ac4b17aca6dcd0fad3600d1a46dce265839fc3616b8e93043710a5e9ab44b0b5

下载总次数 19,380

这个版本 3,191

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: