RubyGems Navigation menu

zendesk_apps_tools 3.7.1

Tools to help you develop Zendesk Apps.

版本列表:

  1. 3.7.1 - January 30, 2020 (33.5 KB)
  2. 3.6.1 - January 09, 2020 (33.5 KB)
  3. 3.6.0 - January 09, 2020 (33.5 KB)
  4. 3.5.1 - November 21, 2019 (33.5 KB)
  5. 3.5.0 - November 14, 2019 (33.5 KB)
显示所有 (155 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • James A. Rosen, Kenshiro Nakagawa, Shajith Chacko, Likun Liu

SHA 256 checksum:

b43b35ccf11ea7ef4ecfaa5e754ec686ff5a63ce53c05388d9e8ad1e261f78d4

下载总次数 165,890

这个版本 3,491

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache License Version 2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: