RubyGems.org

Standards-compliant WebSocket server and client

installgem install faye-websocket
Authors

James Coglan

1,195,060 total downloads 24,874 for this version
Owners

81eec7f220df03d5b8cadf106a2c14c5

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'faye-websocket', '~> 0.7.2'
Versions
  1. 0.7.2 December 29, 2013 (17.5 KB)
  2. 0.7.1 December 3, 2013 (29.5 KB)
  3. 0.7.0 September 9, 2013 (16.5 KB)
  4. 0.6.3 August 4, 2013 (16.5 KB)
  5. 0.6.2 July 5, 2013 (47.5 KB)
Show all versions (25 total)