RubyGems Navigation menu

RubyApp 0.6.62

A mobile web application framework in Ruby

版本列表:

  1. 0.7.16 - April 03, 2013 (7.5 MB)
  2. 0.7.15 - April 03, 2013 (7.5 MB)
  3. 0.7.14 - April 03, 2013 (7.5 MB)
  4. 0.7.13 - March 29, 2013 (7.5 MB)
  5. 0.7.12 - March 14, 2013 (7.5 MB)
  6. 0.6.62 - February 15, 2013 (2.4 MB)
显示所有 (226 个版本)

所有者:

作者:

  • Frank G. Ficnar

SHA 256 checksum:

90e0983e094f9b26b851655a6bdbc7793fab1564a4c2171cf87c16df2adfe445

下载总次数 384,831

这个版本 1,509

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: