RubyGems Navigation menu

bricolage 6.0.0beta4

Redshift-oriented Data Warehouse Batch Framework

Gemfile:
= クリップボードにコピー コピー完了!

インストール:
=

バージョン履歴:

  1. 6.0.0beta7 - April 17, 2023 (56.5KB)
  2. 6.0.0beta6 - May 18, 2021 (56.5KB)
  3. 6.0.0beta5 - April 08, 2021 (56.5KB)
  4. 6.0.0beta4 - October 02, 2020 (55.5KB)
  5. 6.0.0beta3 - August 06, 2020 (56KB)
全てのバージョンを表示(全81件)

Runtime依存関係 (3):

aws-sdk-s3 ~> 1.64
aws-sdk-sns ~> 1.23
pg ~> 1.2.3

Development依存関係 (4):

mocha ~> 1.11
pry-byebug ~> 3.9
rake ~> 13.0
test-unit ~> 3.3

所有者:

プッシュ者:

作者:

  • Minero Aoki

SHA 256チェックサム:

= クリップボードにコピー コピー完了!

累計ダウンロード数 180,991

このバージョンのみ 2,102

ライセンス:

MIT

必要なRubyのバージョン: >= 2.4.0

必要なRubyGemsのバージョン: > 1.3.1

リンク: