RubyGems Navigation menu

cfoundry 0.7.0.rc13

High-level library for working with the Cloud Foundry API.

版本列表:

  1. 4.7.2.rc1 - January 22, 2014 (79.0 KB)
  2. 4.7.1 - December 31, 2013 (78.5 KB)
  3. 4.7.1.rc1 - December 04, 2013 (77.5 KB)
  4. 4.7.0 - November 28, 2013 (78.5 KB)
  5. 4.6.3.rc3 - November 27, 2013 (78.5 KB)
  6. 0.7.0.rc13 - May 02, 2013 (60.5 KB)
显示所有 (207 个版本)

所有者:

作者:

  • Cloud Foundry Team, Alex Suraci

SHA 256 checksum:

8e3b2117a91bffd458f81b4e9734402b2d7be359587b6800c7a3ac0748e97804

下载总次数 751,427

这个版本 956

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: