RubyGems Navigation menu

cfoundry 2.4.0

High-level library for working with the Cloud Foundry API.

版本列表:

  1. 4.7.2.rc1 - January 22, 2014 (79.0 KB)
  2. 4.7.1 - December 31, 2013 (78.5 KB)
  3. 4.7.1.rc1 - December 04, 2013 (77.5 KB)
  4. 4.7.0 - November 28, 2013 (78.5 KB)
  5. 4.6.3.rc3 - November 27, 2013 (78.5 KB)
  6. 2.4.0 - July 12, 2013 (67.0 KB)
显示所有 (207 个版本)

所有者:

作者:

  • Cloud Foundry Team, Alex Suraci

SHA 256 checksum:

4c59c57c12b718b1b21a016892883cf724ccc91e0e3c52f073d004d0a56d47a9

下载总次数 752,198

这个版本 4,308

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: