RubyGems Navigation menu

concurrent-ruby-ext 1.0.0.pre5

C extensions to optimize the concurrent-ruby gem when running under MRI. Please see http://concurrent-ruby.com for more information.

版本列表:

  1. 1.1.5 - March 11, 2019 x86-mingw32 (402.0 KB)
  2. 1.1.5 - March 11, 2019 x64-mingw32 (461.5 KB)
  3. 1.1.5 - March 11, 2019 (22.0 KB)
  4. 1.1.4 - December 15, 2018 x64-mingw32 (551.0 KB)
  5. 1.1.4 - December 15, 2018 x86-mingw32 (478.5 KB)
  6. 1.0.0.pre5 - November 05, 2015 (20.0 KB)
显示所有 (87 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Jerry D'Antonio, The Ruby Concurrency Team

SHA 256 checksum:

70cf253cc2f9785b9d1d1bfdb4b99324d6729fdb4440abbc894a120d4d6f7408

下载总次数 2,387,850

这个版本 801

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: