RubyGems Navigation menu

disco_app 0.18.6

Rails engine for Shopify applications.

版本列表:

  1. 0.18.6 - April 23, 2022 (340.5 KB)
  2. 0.18.4 - October 20, 2021 (24.1 MB)
  3. 0.18.3 - April 23, 2022 (337.0 KB)
  4. 0.18.2 - May 16, 2022 (20.4 MB)
  5. 0.18.1 - October 15, 2021 (24.1 MB)
显示所有 (89 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Gavin Ballard

SHA 256 checksum:

65eab7448373dbc7f77281d48bcf33c185204e0de1168135d46d4c85371d35e6

下载总次数 35,904

这个版本 558

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

None

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: