RubyGems Navigation menu

dropbox-sdk 1.1

A library that provides a plain function-call interface to the Dropbox API web endpoints.

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

版本列表:

  1. 1.6.5 - July 29, 2015 (58.5 KB)
  2. 1.6.4 - April 24, 2014 (58.0 KB)
  3. 1.6.3 - December 12, 2013 (54.0 KB)
  4. 1.6.2 - October 10, 2013 (33.0 KB)
  5. 1.6.1 - July 08, 2013 (33.0 KB)
  6. 1.1 - October 28, 2011 (15.5 KB)
顯示所有版本(共 11)

Runtime 相依性套件 (1):

json >= 0

擁有者:

作者:

  • Dropbox, Inc.

SHA 256 checksum:

d87919cb3a5bb90ffcaf7498045c3386b2702bca1c033ed7bd460a866950a98b

總下載次數 2,266,960

這個版本 5,941

License:

Ruby 版本需求:

相關連結: