RubyGems Navigation menu

graphql-client 0.14.0

A Ruby library for declaring, composing and executing GraphQL queries

版本列表:

  1. 0.14.0 - October 25, 2018 (24.5 KB)
  2. 0.13.0 - July 16, 2018 (24.0 KB)
  3. 0.12.3 - April 05, 2018 (24.0 KB)
  4. 0.12.2 - November 24, 2017 (23.5 KB)
  5. 0.12.1 - July 31, 2017 (23.5 KB)
显示所有 (61 个版本)

作者:

  • GitHub

所有者:

SHA 256 checksum:

39838addb4c303c594a3e29913bbe5ea3c207cebc7929d3ae001f036b01b322c

下载总次数 1,145,419

这个版本 365,797

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.1.0

相关链接: