RubyGems Navigation menu

mandrill-api 1.0.8

A Ruby API library for the Mandrill email as a service platform.

版本列表:

  1. 1.0.53 - October 16, 2014 (23.5 KB)
  2. 1.0.52 - June 26, 2014 (23.0 KB)
  3. 1.0.51 - February 07, 2014 (22.5 KB)
  4. 1.0.50 - February 04, 2014 (22.5 KB)
  5. 1.0.49 - October 17, 2013 (22.0 KB)
  6. 1.0.8 - October 04, 2012 (12.5 KB)
显示所有 (51 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Mandrill Devs

SHA 256 checksum:

3d1a18a53cc55d3444a7f4fc84cddf8fd4cadfbbcc31053d3e59b9f3cfb2429d

下载总次数 4,193,118

这个版本 1,921

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: