RubyGems Navigation menu

discorb 0.11.1

discorb is a Discord API wrapper for Ruby.

版本列表:

 1. 0.13.3 - January 01, 2022 (832.5 KB)
 2. 0.13.2 - December 31, 2021 (831.5 KB)
 3. 0.13.1 - December 28, 2021 (831.5 KB)
 4. 0.13.0 - December 01, 2021 (814.0 KB)
 5. 0.12.4 - November 04, 2021 (809.5 KB)
 6. 0.11.1 - October 14, 2021 (806.5 KB)
显示所有 (64 个版本)

Runtime 依赖关系 (4):

 • async ~> 1.30.1
 • async-http ~> 0.56.5
 • async-websocket ~> 0.19.0
 • mime-types ~> 3.3
 • 所有者:

  Pushed by:

  作者:

  • sevenc-nanashi

  SHA 256 checksum:

  d8f8acd25bb3868e3725d415e472916069eb79b7ef12c346d496d0c72f8a2a98

  下载总次数 25,455

  这个版本 386

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  MIT

  需要的 Ruby 版本: >= 3.0.0

  相关链接: