RubyGems Navigation menu

engineyard-cloud-client 0.1.2

This gem connects to the EY Cloud API

版本列表:

  1. 2.1.1 - November 19, 2014 (34.5 KB)
  2. 2.1.0 - April 16, 2014 (34.5 KB)
  3. 2.0.1 - November 22, 2013 (33.5 KB)
  4. 2.0.0 - November 22, 2013 (33.5 KB)
  5. 1.0.16 - November 22, 2013 (33.5 KB)
  6. 0.1.2 - May 18, 2012 (21.5 KB)
显示所有 (23 个版本)

所有者:

作者:

  • EY Cloud Team

SHA 256 checksum:

5991203b4fbca3eff6c13706ec47dc26987a1c1a5e25ada2d57cd8fd282253f2

下载总次数 588,674

这个版本 2,047

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: