RubyGems Navigation menu

engineyard-cloud-client 2.0.1

This gem connects to the EY Cloud API

版本列表:

  1. 2.1.1 - November 19, 2014 (34.5 KB)
  2. 2.1.0 - April 16, 2014 (34.5 KB)
  3. 2.0.1 - November 22, 2013 (33.5 KB)
  4. 2.0.0 - November 22, 2013 (33.5 KB)
  5. 1.0.16 - November 22, 2013 (33.5 KB)
显示所有 (23 个版本)

作者:

  • EY Cloud Team

所有者:

SHA 256 checksum:

6290f98dcb5760f0637e49534ee9ffe5d4085e117cc119504bd691c9be6d4232

下载总次数 537,989

这个版本 4,062

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

相关链接: