RubyGems Navigation menu

gitlab-pygments.rb 0.5.4

pygments.rb exposes the pygments syntax highlighter to Ruby

版本列表:

 1. 0.5.4 - November 25, 2013 (1.5 MB)
 2. 0.3.2 - March 04, 2013 (1.3 MB)

Runtime 依赖关系 (2):

 • posix-spawn ~> 0.3.6
 • yajl-ruby ~> 1.1.0
 • Development 依赖关系 (1):

  所有者:

  作者:

  • Aman Gupta, Ted Nyman

  SHA 256 checksum:

  a5f3d1e1b94d8e83834f21ee235600cc002acd1f95e2badb31e61624310d5c2d

  下载总次数 134,259

  这个版本 34,889

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  MIT

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: