RubyGems Navigation menu

sony_camera_remote_api 0.3.1

A Ruby Gem that facilitates the use of Sony Camera Remote API.

Gemfile:
= クリップボードにコピー コピー完了!

インストール:
=

バージョン履歴:

  1. 0.3.1 - October 05, 2016 (44KB)
  2. 0.3.0 - October 04, 2016 (44KB)
  3. 0.2.2 - October 01, 2016 (42.5KB)
  4. 0.2.1 - September 27, 2016 (42.5KB)
  5. 0.2.0 - September 25, 2016 (42.5KB)
全てのバージョンを表示(全10件)

Runtime依存関係 (7):

activesupport >= 4.0.0
bindata >= 0
frisky >= 0
highline >= 0
httpclient >= 0
nokogiri >= 0
thor >= 0

Development依存関係 (4):

bundler ~> 1.11
rake ~> 10.0
rspec ~> 3.5
simplecov >= 0

所有者:

作者:

  • kota65535

SHA 256チェックサム:

d41529996207f4331ccbad65c3d35038a10982546d5d47b3c539344004a7e00f

累計ダウンロード数 16,476

このバージョンのみ 2,649

ライセンス:

MIT

必要なRubyのバージョン: >= 2.0.0

リンク: