RubyGems Navigation menu

engineyard-cloud-client 2.1.1

This gem connects to the EY Cloud API

版本列表:

  1. 2.1.1 - November 19, 2014 (34.5 KB)
  2. 2.1.0 - April 16, 2014 (34.5 KB)
  3. 2.0.1 - November 22, 2013 (33.5 KB)
  4. 2.0.0 - November 22, 2013 (33.5 KB)
  5. 1.0.16 - November 22, 2013 (33.5 KB)
显示所有 (23 个版本)

所有者:

作者:

  • EY Cloud Team

SHA 256 checksum:

28a728a6a09c2bbab803a39e7f82a39664d446715fc3f3978540f6e6f35161e3

下载总次数 554,369

这个版本 334,505

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

相关链接: